Ryczałt ewidencjonowany

Rozpoczynasz działalność gospodarczą lub  prowadzisz niewielką firmę jako:

 • osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą,
 • spółkę jawną lub spółkę partnerską której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód
 • spółkę cywilną osób fizycznych,

oraz nie chcesz ustalać rzeczywistych dochodów i kosztów, masz więc prawo do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Biuro Rachunkowe TAUSYSTEMS Sp. z o.o. rozliczy go za Ciebie. Zrobi to szybko, rzetelnie i profesjonalnie!

W zakresie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego proponujemy:

Prowadzenie (sprawdzając dokumenty źródłowe):

 • ewidencji przychodów (sprzedaży) do celów podatku dochodowego,
 • rozliczeń wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno prawnych;
 • rejestrów VAT  (dotyczy płatników VAT),
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Obliczanie:

 • obliczanie wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT);

Sporządzanie i (opcjonalnie) wysyłanie:

 • deklaracji VAT 7 (dotyczy płatników VAT),
 • deklaracji ZUS,
 • przelewów z tytułu zobowiązań publiczno – prawnych.

Limit ryczałtu na rok 2012: 150.000,00 EUR (661.680,00 PLN)

Ryczałtowcy obliczają przychód stanowiący podstawę naliczenia ryczałtu według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sposób prowadzenia ewidencji przychodów określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 219, poz. 1836 z późn. zm.).