Książki przychodów i rozchodów (mała księgowość)

Rozpoczynasz działalność gospodarczą lub  prowadzisz niewielką firmę jako:

 • osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą,
 • spółkę jawną lub spółkę partnerską
 • spółkę cywilną osób fizycznych,

i wiesz, że przy dużych obrotach będziesz miał wysokie koszty a mały zysk, masz prawo wybrać opodatkowanie w formie książki przychodów i rozchodów.

Biuro Rachunkowe TAUSYSTEMS Sp. z o.o. zaewidencjonuje wszystkie zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w Twojej Firmie.  Szybko, rzetelnie i zgodnie z przepisami prawa obliczy Twój podatek od faktycznie uzyskanych dochodów (przychodów pomniejszonych o poniesione koszty).

W zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów proponujemy:

Prowadzenie (sprawdzając dokumenty źródłowe):

 • ewidencji przychodów i kosztów do celów podatku dochodowego,
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • rejestrów VAT  (dotyczy płatników VAT),

Obliczanie:

 • obliczanie wysokości podatku dochodowego,
 • obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT);

Sporządzanie i (opcjonalnie) wysyłanie:

 • deklaracji VAT-7 (dotyczy płatników VAT),
 • deklaracji ZUS,
 • przelewów z tytułu zobowiązań publiczno – prawnych.

Limit na rok 2012 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość): 1.200.000,00 EUR (5.293.440,00 PLN)

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). Rozporządzenie to określa również wymogi stawiane dowodom księgowym, stanowiącym podstawę zapisu w księdze i umożliwiającym zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Dla prawidłowego prowadzenia dokumentów księgowych konieczna jest również znajomość ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), a w szczególności jej rozdział dotyczący kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.