Kadry i płace

Bez względu na to czy:

 • zamierzasz zatrudnić pracowników, ale nie znasz zasad prowadzenia dokumentacji kadrowo – płacowej,
 • zatrudniasz pracowników, ale chcesz obniżyć koszty działania kadr,

możesz mieć pewność, że korzystając z outsourcingu kadr nie tylko obniżysz koszty działania swojej firmy ale także  zyskasz pewność, że wszelkie nałożone na Ciebie obowiązki wynikające z Kodeksu pracy są realizowane przez wykwalifikowanych pracowników.

Wybór Biura Rachunkowego TAUSYSTEMS Sp. z o.o. to decyzja najlepsza dla Ciebie i Twojej firmy. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo i poufność danych.

W zakresie prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej proponujemy:

Prowadzenie:

 • akt osobowych;

Obliczanie:

 • comiesięcznych składek ubezpieczeniowych (ZUS),
 • comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (PIT);

Sporządzanie (i opcjonalnie – wysyłanie):

 • miesięcznych list wynagrodzeń,
 • deklaracji ubezpieczeniowych pracowników (ZUS ),
 • deklaracji ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa (ZUS ),
 • deklaracji podatkowych pracowników (PIT),
 • deklaracji podatkowych przedsiębiorstwa (PIT),
 • dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (umów o pracę, świadectw pracy, i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem),
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
  • sprawozdań do celów księgowych i zarządczych,
  • statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy,
 • rocznych rozliczeń podatkowych.
 • umów zlecenia oraz umów o dzieło,
 • raportów dla pracowników i płatników,

Obsługę umów zleceń, o dzieło i umów akordowych,

Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS,

Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego,

Dokonywanie stosownych przelewów w imieniu Klienta na podstawie udzielonego upoważnienia,

Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy,

Reprezentowanie Klienta przed ZUS czy Urzędem Skarbowym.

Dodaj komentarz