Kontakt

Tauystems Sp. z o. o.

ul. Andrzeja Struga 78, Szczecin 70-777
tel. kom : +48 883 963 463
tel. +48 91 307 01 25

NIP: 9552269503
REGON: 320690267
KRS: 0000332885

Rachunek Bankowy:
Bank Millennium

Kapitał zakładowy 40000,00 ZŁ, wpłacony w całości,
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO