Cennik

Prowadzenie:

 • ksiąg przychodów (ryczałt ewidencjonowany) oraz pozostałych ewidencji – od 110,00 zł
 • ksiąg handlowych i ewidencji podatkowych- od 750,00
 • ksiąg przychodów i rozchodów oraz pozostałych ewidencji podatkowych –  od 140,00

 

Podane wyżej cena obsługi jest miesięczną minimalną ceną netto przewidzianą dla firm generujących do 30 wpisów księgowych (tzn. ….)  w ciągu miesiąca.

 

 

W przypadku:

 • spółek będących w fazie organizacji (przed podjęciem działalności),
 • zawierania umów z grupą „powiązanych” firm

istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków cenowych. (Możliwy jest rabat w wysokości do 50% ceny minimalnej).

 • Dodatkowo:
  • W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych do kosztów obsługi księgowej doliczamy koszt prowadzenia rozliczeń z ZUS przedsiębiorcy i wspólników.
  • Za sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych rozliczeń pracowniczych pobieramy dodatkową opłatę w wysokości jednomiesięcznego kosztu obsługi.


USŁUGI KADROWE

 • do 10 pracowników 40 zł netto za każdego pracownika miesięcznie,
 • pow. 10 do 20 pracowników 35 zł netto za każdego pracownika miesięcznie,
 • pow. 20 pracowników 30 zł netto za każdego pracownika miesięcznie.

Proponujemy podpisanie umowy na obsługę na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, lub umowy na czas określony według uzgodnień z klientem. Termin płatności jest ustalony na 10 dzień każdego miesiąca za bieżący miesiąc rozliczeniowy.